info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 16 października 2020 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Festiwal Modelarski Gminy Rudziniec"

>>informacja<<