Urząd Gminy Rudziniec informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego w okresie od  1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. należy składać w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest dostępny w Urzędzie Gminy Rudziniec przy ulicy Gliwickiej 26  (w pokoju nr 24 oraz w biurze podawczym), u sołtysów jak również w naszym Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.rudziniec.biuletyn.net

 

>>szczegóły<<