Właściciel proszony o kontakt i odbiór kamery z Urzędu Gminy w Rudzińcu.

Kamera była zawieszona nielegalnie na słupie w miejscowości Słupsko. Właściciel słupa Tauron zdemontował kamerę i przekazał do Urzędu Gminy w Rudzińcu.

Jeżeli nikt się nie zgłosi po odbiór kamery do 26 lutego 2021r. to kamera zostanie zutylizowana.