Od 22.02.2021r.  dla klubów uprawiających sport w ramach współzawodnictwa  sportowego prowadzanego przez odpowiedni związek sportowy.

Biorąc pod uwagę przedłużenie obostrzeń związanych z SARS-CoV-2 oraz biorąc pod uwagę różne interpretacje  i stanowiska związków sportowych informuję, że hale sportowe w Gminie Rudziniec to są hale szkolne i priorytety mają przepisy, stanowiska i wytyczne dotyczące oświaty. Bezpieczeństwo uczniów jest najważniejsze i w żadnym wypadku wynajem hali dla celów uprawiania współzawodnictwa sportowego nie może stwarzać zagrożenia dla uczniów czy tez pracowników szkół.  

Obecnie mamy  do o dyspozycji 3 hale sportowe; w Rudzińcu, w Poniszowicach i Kleszczowie.

Wobec powyższego :

  • nie dopuszcza się  możliwości korzystania z hal kibiców, widowni i grup towarzyszących,
  • osoby wynajmujące(kluby) są odpowiedzialni za przestrzeganie reżimu sanitarnego (wejście i wyjście w maseczkach, dezynfekcja rąk i sprzętu sportowego we własnym zakresie)- (dyrektorzy powinni dopilnować podpisania zobowiązanie i odpowiedzialności klubu za przestrzeganie reżimu sanitarnego),
  • korzystanie z szatni ograniczone do minimum (co to znaczy?-można korzystać z szatni, ale  trzeba wziąć pod uwagę, że nikt nie będzie sprzątał, wycierał  szatni miedzy zajęciami. Szatnie będą sprzątane na drugi dzień rano).
  • po każdym wynajmie co najmniej 15 minut przerwy na wietrzenie i dezynfekcje (proponuje 30 minut, a wynajmujących proszę o przestrzeganie reżimu czasowego wynajmu)

 Sugeruję od 22 stycznia 2021r;

  • wyrażać zgodę na wynajem dla klubów które prowadza rozgrywki ligowe;  siatkarze, tenisiści, oraz szkółki piłkarskie, (tylko dla klubów uprawiających sport w ramach współzawodnictwa  sportowego prowadzanego przez odpowiedni związek sportowy- w razie wątpliwości żądać zaświadczenia (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021r. Dz.U poz 267) ( czyli nie ma wynajmu dla indywidualnych osób)
  • działacze w/w klubów  winni skontaktować się  z dyrektorami szkół i ustalić indywidualne grafiki ( w załączeniu przesyłam do dyrektorów szkół  wstępny harmonogram, ale to dyrektor decyduje o wynajmie)
  • Przypominam: każdy klub sportowy, zarejestrowany na terenie Gminy Rudziniec ma prawo do 2 godzin tygodniowo  bezpłatnego wynajmu hali. Dodatkowo Klub Siatkarski Rudziniec, Klub Młodość Rudno – tenisiści oraz kluby prowadzące szkółki dla dzieci Naprzód Poniszowice i Amator Rudziniec maja po 2 godziny dodatkowego wynajmu. Wynajem ponad to – to wynajem płatny

Decyzje o wynajmie pozostawiam Dyrektorom szkół jednak sugeruję aby śledzić bieżące komunikaty i obostrzenia.

Dyrektor Szkoły w każdej chwili może zawiesić wynajem hali w razie stanu zagrożenia epidemiologicznego. W przypadku braku pracowników ze względu na kwarantannę, lub chorobę  – bezwzględnie zawiesić wynajem powiadamiając klub sportowy. Kluby sportowe zobowiązuje do bezwzględnego przestrzegania reżimu sanitarnego.

 

Krzysztof Obrzut

Wójt Gminy Rudziniec

 

>>harmonogram wynajmu hal<<