Zawiadamia się, że w dniu 14 maja 2015 r., godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie członków Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zapoznanie się z funkcjonowaniem klubów sportowych i stowarzyszeń oraz kulturą fizyczną wśród uczniów szkół z terenu Gminy Rudziniec w 2014 roku.
5. Sprawy bieżące.
6. Zamknięcie posiedzenia.