Starosta Gliwicki informuje o naborze wniosków do programu grantowego inicjatyw społecznych Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Program skierowany jest m. in. do jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, szkół publicznych i przedszkoli publicznych oraz organizacji pozarządowych. W terminie do 31.07.2021 r. można zgłaszać projekty, które będą oddziaływać na lokalną społeczność oraz będą związane z pielęgnowaniem kultury, tradycji, wydarzenia lub pamięci historycznej. Z łącznej puli grantów 1 mln zł można uzyskać dofinansowanie do 40 tys. zł na projekt zrealizowany w terminie od 15.10.2021 r. do 15.10.2022 r. Szczegóły programu znajdują się na stronie: https://rozgrzewamypolskieserca.pl/