Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu15 czerwca 2021 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Gminny turniej piłki nożnej seniorów o puchar Wójta Gminy Rudziniec"

>>informacja<<