Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie: :wspierania i upowszechniania kultury fizycznej" w okresie od dnia 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r.

>>wyniki<<