Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 5 lipca 2021 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Koncert Servi Domini Cantores"

>>informacja<<