Witamy na stronie Urzędu Gminy w Rudzińcu.

Informujemy, że na terenie Gminy Rudziniec obsługę wniosków o wypłatę dodatku osłonowego realizować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wniosek:
Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego określa Minister właściwy do spraw energii w drodze rozporządzenia.
Kliknij tutaj, aby pobrać wzór wniosku o dodatek osłonowy
Kliknij tutaj, aby pobrać wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy

Wnioski można składać:
– elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP adres skrytki - /vbs91l7j9i/SkrytkaESP
– papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej w  Rudzińcu z siedziba w Pławniowicach
 
Termin złożenia wniosku:

W celu uzyskania dodatku osłonowego konieczne jest złożenie wniosku w terminie do dnia 31.10.2022 r. (wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia).
W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego do dnia 31.01.2022 r. wypłata dodatku nastąpi w dwóch równych ratach w terminie do 31.03.2022 r. oraz do 02.12.2022 r.
W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego od dnia 01.02.2022 r. do dnia 31.10.2022 r. wypłata zostanie zrealizowana jednorazowo najpóźniej do dnia 02.12.2022 r.


Szczegółowe informacje:
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/opublikowano-ustawe-o-dodatku-oslonowym-i-rozporzadzenie-okreslajace-wzor
https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

 

Przewiń do góry