Zawiadamia się, że w dniu 25 maja 2015 r., godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26. Komisja będzie miała charakter wyjazdowy

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Omówienie Programu Efektywności Energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii dla Gminy Rudziniec.
5. Omówienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
6. Sprawozdanie z pracy Spółki Wodnej za rok 2014 oraz plan pracy Spółki Wodnej na 2015 r.     


Część wyjazdowa Komisji:

7. Zapoznanie się z postępem prac w zakresie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudziniec".                                                            
8. Sprawy bieżące.
9. Zamknięcie posiedzenia.