Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 5 października 2021 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod tytułem: "II festiwal modelarski Gminy Rudziniec"

>>informacja<<

>>Oferta<<