„Szkoła dla ASA. Szkoła przyjazna uczniom z autyzmem” to nazwa autorskiego programu, którego pomysłodawcą oraz głównym koordynatorem jest Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach. Jest to pierwszy tego typu projekt w Polsce, mający na celu poprawę poziomu funkcjonowania oraz podnoszenie efektywności nauczania w placówkach edukacyjnych uczniów w spektrum autyzmu. Założenia te realizowane były przez rok: od października 2020 do października 2021 roku, a więc w czasie trwającej pandemii COVID-19, co bynajmniej nie przyczyniło się do obniżenia poziomu programu.


Do realizacji tak ambitnego przedsięwzięcia przystąpiły dwadzieścia trzy szkoły z województwa śląskiego a wśród nich znalazł się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnie.  Rudnowska szkoła podjęła się wykonania niełatwego zadania, by stworzyć w swych murach przestrzeń całkowicie przyjazną uczniom w spektrum autyzm. Szkolnymi koordynatorkami projektu zostały mianowane p. Joanna Bogacz i p. Anna Moszumańska. Zadaniem wszystkich nauczycieli uczących w tej placówce było podnoszenie kompetencji pracy z dziećmi z autyzmem oraz zwiększenie świadomości uczniów i rodziców na ten temat. W oparciu o zdobytą wiedzę i wsparcie w ramach programu szkoła przygotowała autorski plan, który następnie z sukcesem zrealizowała, a wszystko po to, by wprowadzić innowacyjne metod wsparcia dla uczniów w spektrum autyzmu  oraz - co najistotniejsze - zmienić mentalności ogółu społeczności szkolnej.


26 października 2021 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach została zorganizowana konferencja stanowiąca podsumowanie dwóch edycji „Szkoły dla ASA”. Po zrealizowaniu wszystkich wytycznych i założeń programowych ZSP w Rudnie otrzymał certyfikat „Szkoły przyjaznej uczniom z autyzmem”. Wyróżnienie to odebrały szkolne koordynatorki projektu oraz dyrektor Ewa Dohrmann.


Rudnowska szkoła znalazła się ponadto w gronie pięciu szkół zaproszonych do podzielenia się swoimi doświadczeniami w pracy z dziećmi w spektrum autyzmu podczas III konferencji pt. Szkoła przyjazna uczniom z autyzmem. Przykłady dobrych praktyk, która organizowana jest w ramach kampanii społecznej „AUTYZM. CODZIENNOŚĆ…” pod hasłem: „Popatrz na autyzm odwrotnie, od Z jak Zrozum do A jak Akceptuj” objętej honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego. Konferencja odbędzie się 15 grudnia 2021 roku a ZSP w Rudnie reprezentować będzie p. Joanna Bogacz.


Bożena Kaczmarczyk-Gwóźdź

zdjęcie z odebrania ceryfikatu

 

zdjęcie z odebrania ceryfikatu