Za kwotę 200.000 zł  z budżetu Gminy Rudziniec został zakupiony samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP Słupsko.

Samochód  marki SCANIA to używany, ciężki wóz ratowniczo–gaśniczy, który zastąpi obecny wyeksploatowany samochód  Jelcz.

Samochód został wyposażony w sprzęt, który już posiadała jednostka OSP Słupsko. Jest gotowy i dopuszczony do działań gaśniczych i ratowniczych.

Jednostka OSP Słupsko dziękuje Wszystkim, którzy przyczynili się i popierali ich starania o wymianę wozu bojowego. 

Zdjęcie wozu strażackiego w Słupsku