Witamy na stronie Urzędu Gminy w Rudzińcu.

Nabór kandydatów na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

W dniu 7 lutego rozpoczęła się rekrutacja kandydatów na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, która potrwa do 9 marca 2022 r. do godz. 14.00. Wybory odbędą się 14 marca 2022 roku, ogłoszenie listy nowo wybranych radnych nastąpi do 25 marca 2022 r.

Równocześnie trwa nabór na członów komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, który potrwa do 28 lutego.

Kandydaci nie mogą starać się jednocześnie o mandat radnego i członka komisji wyborczej.

Skład Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego zostanie wyłoniony z 7 okręgów wyborczych i będzie składał się z 45 radnych.

Kadencja radnych potrwa dwa lata, zaś kandydatem na radnego może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
- w dniu wyboru ukończyła 15 lat, a nie ukończyła 24 lat;
- zamieszkuje na terenie województwa śląskiego;
- działa na rzecz młodzieży z terenu województwa śląskiego w samorządach uczniowskich szkół ponadpodstawowych, samorządach studenckich, organizacjach pozarządowych, w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których statutowym celem jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży lub działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, młodzieżowych radach powiatów lub radach gmin (miast);
- wyraziła zgodę na kandydowanie oraz pracę w sejmiku, przy czym w przypadku osób niepełnoletnich zgodę taką wyraża także rodzic lub opiekun prawny;
- wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd oraz upublicznienie informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym, przy czym w przypadku osób niepełnoletnich zgodę wyraża także rodzic lub opiekun prawny.

Zgłoszenia kandydatów, ubiegających się o mandat radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, przyjmowane będą wyłącznie na formularzach zgłoszeniowych dla kandydatów ubiegających się o mandat radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Formularze

Więcej informacji: https://mlodzi.slaskie.pl/content/nabor-kandydatow-na-radnych-mlodziezowego-sejmiku-wojewodztwa-slaskiego

 

 

 

 

 

 

 

Przewiń do góry