W związku z informacją przekazaną przez koła łowieckie działające na terenie Gminy Rudziniec, Urząd Gminy podaje plan polowań zbiorowych z prośbą o zapoznanie się i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie polowań.

>>KALENDARZ POLOWAŃ ZBIOROWYCH W SEZONIE ŁOWIECKIM 2018 - 2019<<

>>INFORMACJA - Darz Bór<<

>>INFORMACJA - Daniel<<