Zawiadamia się, że w dniu 10 grudnia 2015r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26 odbędzie się posiedzenie członków Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu
 


Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Debata na temat reorganizacji sieci placówek oświatowych Gminy Rudziniec – tworzenie zespołów szkolno-przedszkolnych.
5. Dyskusja na temat przygotowania placówek oświatowych Gminy Rudziniec do zapowiedzianych zmian prawa oświatowego, tj.:
- przekształcenia oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
- zniesienie obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich
- likwidacja gimnazjów i utworzenie ośmioklasowych szkół podstawowych  
6. Zapoznanie się z bieżącą działalnością klubów sportowych działających na terenie Gminy Rudziniec oraz planami na rok 2016 ze szczególnym uwzględnieniem planów rozbudowy obiektu sportowego w Bycinie.
7. Sprawy bieżące.
8. Zamknięcie posiedzenia.