W związku z pismem Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu Urząd Gminy w Rudzińcu zwraca się o zgłaszanie przez okolicznych rolników ewentualnego zapotrzebowania na grunty, w szczególności w obrębie Słupsko i Niewiesze.

Powyższe informacje (nazwa obrębu, powierzchnia gruntów) można zgłaszać Sołtysom poszczególnych miejscowości lub w Urzędzie Gminy Rudziniec pod nr tel. 32 4000 783 do dnia 15 sierpnia 2016 r.