Wizyta rozpoczęła się od małej prelekcji funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Chorzowie, którzy zarówno sprawdzili wiedzę dzieci z obszaru zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, jak i zademonstrowali sprzęt, jaki wykorzystują do codziennej służby tj. między innymi radiowóz oraz motocykl. Była to bardzo interaktywna pogadanka, podczas której została zadana cała masa pytań ze strony młodych uczestników wyjazdu. Ale niestety z całą stanowczością należy stwierdzić, iż tym razem zdecydowanie konie mechaniczne przegrały z tymi żywymi okazami, bowiem raz po raz padały tęskne spojrzenia w stronę stajni, a w ślad za nimi szeptem zadane pytanie – kiedy pójdziemy do koni.


    I poszli – i tu znów czekała ich cała lawina wiedzy i masa niespodzianek -  dzieci były świadkiem przygotowania konia służbowego do pełnienia przez niego codziennej służby. Każdy element czynności siodłania został omówiony przez sierżanta sztabowego Przemysława Wizę. I znów było bardzo interaktywnie – dzieci pytały o imiona koni i źródło ich pochodzenia, o ich wiek, płeć, koszt zakupu i utrzymania, ilość zjadanej trawy i dlaczego koń, to zwierzę nieparzystnokopytne.


   Pytaniom wydawało się nie być końca, a odpowiedzi były udzielane przez funkcjonariuszy Policji w sposób precyzyjny i z nutą humoru. Punktem kulminacyjnym wizyty w stajni, był pokaz jazdy wykonany przez starszego sierżanta Rafała Tomczyka. A potem młodzi mieszkańcy Gminy Rudziniec dokonali oceny wizyty i w skali od 1 do 10 przyznali pełną dziesiątkę. Podziękowali funkcjonariuszom Zespołu Konnego KMP w Chorzowie oraz ich kolegom z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Chorzowie wręczając drobne materiały promujące Gminę Rudziniec oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu.


   Uczestnicy wycieczki opuszczali Chorzów bogatsi w wiedzę dotyczącą funkcjonowania Zespołów Konnych w Policji, ich roli oraz jakości realizowanych przez tych funkcjonariuszy zadań. Byli pod wrażeniem całego spotkania.


   Opiekunowie dzieci pozostawali pod wrażeniem wysokiego poziomu umiejętności przekazywania wiedzy i dostosowania jakości komunikatu do wieku odbiorcy, jak również umiejętności nawiązania relacji z dziećmi i skupienia ich uwagi na omawianym temacie, jakie zostały wykazane na każdym etapie realizacji wizyty przez funkcjonariuszy Zespołu Konnego KMP w Chorzowie. Prelekcje stanowiły kombinację wiedzy o bezpieczeństwie, funkcjonowaniu Policji i jej zadaniach, jak również zawierały elementy historii i wiedzy ekologicznej.


   Podczas wsiadania do autokaru, który zabierał dzieci w drogę powrotną do Gminy Rudziniec z ust dzieci padło kilka deklaracji, w tym i takie, iż zamierzają w przyszłości aplikować do pełnienia tej niełatwej, chociaż bardzo potrzebnej służby.