Witamy na stronie Urzędu Gminy w Rudzińcu.

Wójt Gminy Rudziniec zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wejdą w skład komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

PDFOgłoszenie (113,03KB)

DOCFormularz zgłoszeniowy (39,50KB)

Przewiń do góry