Zawiadamia się, że w dniu 25 sierpnia 2016 r., godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie członków Komisji ds. Oświaty,Kultury, Zdrowia i Sportu, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wręczenie powierzenia stanowiska dyrektorom szkół i zespołów szkolno - przedszkolnych.
5. Wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego.
6. Informacje o stanie przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2016/2017. Omówienie przeprowadzonych remontów placówek oświatowych.
7. Zapoznanie się z planowaną organizacją pracy placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.
8. Debata nad społecznymi i ekonomicznymi warunkami działania placówek oświatowych Gminy Rudziniec po ogłoszeniu przez Ministra Edukacji Narodowej planowanych zmian w systemie kształcenia.
9. Sprawy bieżące.
10. Zamknięcie posiedzenia.