W związku z przygotowaniami rozpoczęcia procesu do powoływania delegatów na II sesję Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, która odbędzie się 1 października 2016 r. w Sejmie, Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów zwróciło się do Wojewody Śląskiego z prośbą o wsparcie prowadzonego procesu rekrutacji na terenie województwa śląskiego.

W związku z powyższym zachęcamy do zgłaszania kandydatów na delegatów spośród najbardziej aktywnych organizacji senioralnych działających na terenie Gminy Rudziniec.

Zasady powoływania delegatów w skład Obywatelskiego Parlamentu Seniorów na II kadencję oraz arkusz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.fundacjaoputw.pl w zakładce: Obywatelski Parlament Seniorów.