ZAPROSZENIE

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w Konkursie Plastycznym na ekologiczny plakat  związany z tematem ochrony środowiska – czystym powietrzem, które w znaczący sposób wpływa na zdrowie człowieka.

Konkurs organizowany jest przez Urząd Gminy w Rudzińcu w ramach promocji punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu  „Czyste Powietrze”

Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w następujących kategoriach:

- klasy 1-3
- klasy 4-6

Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną na dowolnym papierze.

Praca konkursowa powinna być podpisana i zawierać:

  • imię i nazwisko autora pracy;
  • klasa;
  • nazwa szkoły.

Do każdej pracy należy załączyć: „Zgodę przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu na udział w konkursie” – druk w załączeniu.

Prace plastyczne należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Rudzińcu lub do sekretariatu szkoły do dnia 15 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się do dnia 21 czerwca 2022 r.

Najlepsze prace zostaną wykorzystane przy publikacji materiałów promocyjnych punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”.

 

DOCXZgoda na udział dziecka w konkursie.docx (16,49KB)

PDFRegulamin (103,36KB)

Przewiń do góry