OGŁOSZENIE

 

Zawiadamia się, iż w dniu 25 sierpnia 2016 r., o godz. 15.15 odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXVII Sesji Rady Gminy Rudziniec i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Poniszowicach.

4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudnie.

5. Sprawy różne, wolne wnioski i oświadczenia radnych.

6. Zamknięcie posiedzenia.