Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach informuje, że od dnia 24.08.2016r. (środa) do dnia 27.08.2016r.(sobota) będą prowadzone prace drogowe związane z remontem nawierzchni w ciągu drogi powiatowej Nr 2942S na odcinku Bojszów - Łącza.

  W dniu 24.08.2016 r. o godz. 7.00 rozpoczęto prace polegające na frezowaniu nawierzchni bitumicznej w/w drogi powiatowej. W związku z powyższym konieczne będzie wyłączenie z ruchu fragmentu w/w drogi powiatowej na odcinku o długości 1800 mb. Przejazd pomiędzy Rudzińcem a Bojszowem przez miejscowość Łącza z uwagi na zamknięcie drogi powiatowej będzie w tym czasie niemożliwy.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy !