Ognisko Pracy Pozaszkolnej jest placówką oświatową finansowaną z dotacji Powiatu Gliwickiego udzielanej na mocy porozumienia z Gminą Pyskowice. Prowadzi zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Pyskowic oraz dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gmin Toszek, Wielowieś i Rudziniec.

Przewiń do góry