Uniwersytet Śląski rozpoczął kursy języka polskiego dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granice Polski po 24 lutym br. Do końca roku uczelnia zorganizuje 30 kursów, weźmie w nich udział blisko 360 osób. Na zorganizowanie tych lekcji Metropolia przeznaczyła ponad pół miliona złotych.

- Metropolia udziela długofalowego wsparcia migrantom z Ukrainy. Uruchamiamy mechanizmy pomocowe, aby mogli się usamodzielnić w naszych miastach i gminach - mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący Metropolii GZM. 

- Nasi nowi sąsiedzi mają duży potencjał, ważne aby Metropolia i jej gminy stworzyły dobre warunki dla jego rozwoju. Znajomość języka polskiego jest bardzo ważna, aby nawiązywać bliższe kontakty w otoczeniu, załatwiać swoje codzienne sprawy w instytucjach. To także podstawa, aby znaleźć swoje miejsce na rynku pracy i wykorzystać szanse rozwoju, które oferują firmy. Opanowanie języka to dla młodzieży ukraińskiej klucz do osiągnięcia dobrych wyników w nauce  w szkołach oraz na uczelniach - dodaje Kazimierz Karolczak. 

W kursach mogą brać udział pełnoletni uchodźcy z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego 2022 i przebywają na terenie Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii.

Zapisy odbywają się poprzez formularz rejestracyjny dostępny pod linkiem https://www.formularze.us.edu.pl/uckj.

Rejestracja jest ciągła. Po zebraniu grupy kursantów organizatorzy przesyłają im na wskazane podczas rejestracji adresy mailowe, szczegółowy harmonogram zajęć (dni tygodnia, godziny, czas trwania kursu od – do oraz nazwiska prowadzących i kontakt do nich).

Kurs obejmuje 60 godzin (1 godz. dydaktyczna = 45 min.) stacjonarnych zajęć z doświadczonymi akredytowanymi lektorami i egzaminatorami języka polskiego posiadającymi uprawnienia wymagane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Lektorzy, którzy uczą w Uniwersyteckim Centrum Kształcenia Językowego to nauczyciele akademiccy, specjaliści w zakresie glottodydaktyki polonistycznej czyli nauczania języka polskiego jako obcego. Obecnie pierwsze dwie grupy chętnych odbywają już zajęcia.

,,Od dnia rozpoczęcia wojny nasz Uniwersytet wspiera nie tylko studentów ukraińskich ale także ich rodziny, pracowników i każdego kto znalazł u nas schronienia" – mówi Prorektorka ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ.

,,Na wielką skalę w Szkole Języka i Kultury Polskiej prowadzone są kursy języka polskiego, realizujemy program NAWA dla kandydatów na studia, studentów i doktorantów przybyłych do nas z kraju objętego wojną. Trudno sobie wyobrazić Uniwersytet, który nie reaguje na potrzeby innych kiedy dysponuje zarówno kadrą o odpowiednich kompetencjach merytorycznych i organizacyjnych jak i infrastrukturą. Dlatego też zadeklarowaliśmy możliwość wsparcia językowe uchodźców wojennych i podjęliśmy się tego wyzwania mając nadzieję, że uzyskane przez uczestników kursów kompetencje językowe pozwolą im lepiej funkcjonować w kraju, w którym przyszło im żyć z powodu wojny toczącej się w ich ojczyźnie." – dodaje dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ

Zajęcia realizowane są stacjonarnie w siedzibie Wydziału Humanistycznego przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach, ale jeśli zaistnieje potrzeba - uczelnia jest w stanie zorganizować zajęcia dla określonych grup w pozostałych kampusach uniwersyteckich w Sosnowcu czy w Chorzowie.

W programie kursu przewidziano treści gwarantujące kursantom nabycie umiejętności z zakresu podstawowej komunikacji. Uczestnicy po zakończeniu kursu otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu z zaznaczeniem realnej liczby godzin, w których wzięli udział.

 

WERSJA UKRAIŃSKA (skrócona)

Сілезький університет пропонує безкоштовні курси польської мови для українців

 Сілезький університет розпочав курси польської мови для громадян України, які перетнули польський кордон після 24 лютого цього року. До кінця року в університеті планується провести 30 курсів. На організацію курсів агломерація міст Верхньої Сілезії виділила півмільйона злотих.

 У курсах можуть брати участь повнолітні біженці з України, які перетнули кордон після 24 лютого 2022 року та перебувають у агломерації міст Верхньої Сілезії.

Реєстрація відбувається шляхом заповнення реєстраційної форми, доступної за посиланням https://www.formularze.us.edu.pl/uckj.

 Реєстрація є безпереривною. Після набору групи слухачів організатори надсилають їм на електронні адреси, вказані під час реєстрації, детальний розклад занять (дні тижня, години, тривалість курсу «з – по», імена викладачів та їх контактні дані).

 Курс складається з 60 годин (1 дидактична година = 45 хв.) стаціонарних занять у невеликих групах по 12 осіб. Польську мову викладатимуть акредитовані викладачі та екзаменатори з польської мови, які мають кваліфікацію, яка вимагається Національною агенцією академічного обміну.

 Викладачі, які викладають в Університетському центрі викладання мови, є академічними викладачами, спеціалістами з викладання польської мови як іноземної. Наразі в заняттях вже беруть участь перші дві групи бажаючих.

 Заняття проходять стаціонарно на гуманітарному факультеті за адресою вул. Університетська 4, Катовіце, але за потреби університет може організувати заняття для окремих груп в інших університетських кампусах у Сосновці чи Хожуві. Курси триватимуть до кінця листопада цього року.

 Програма курсу включає матеріал, який гарантує студентам набуття базових комунікативних навичок. Після закінчення курсу учасники отримають сертифікат про проходження із зазначенням фактичної кількості відвіданих годин.

 Корисні посилання

 Форма для реєстрації: https://www.formularze.us.edu.pl/uckj

Гміни, що входять до складу агломерації міст Верхньої Сілезії: InfoGZM - Інфомапа (metropoliagzm.pl)

 

 

Przewiń do góry