Informujemy, iż Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym zorganizowała Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory", przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

   Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

>>regulamin<<

>>zgłoszenie<<

>>oświadczenie nauczyciela<<

>>wykaz delegatur<<

>>oświadczenie uczestnika niepełnoletniego<<

>>oświadczenie uczestnika pełnoletniego<<