Witamy na stronie Urzędu Gminy w Rudzińcu.

Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To mieszkańcy danego sołectwa, na zebraniu wiejskim, podejmują decyzje, na co mają zostać wykorzystane środki z funduszu.
 
Ogółem fundusz sołecki w naszej gminie w 2023 roku wyniesie 718 667,45 zł. Wysokość funduszu sołeckiego jest zależna od liczby mieszkańców danej miejscowości. Najliczniejsze sołectwa otrzymają 57 812,52 zł, co stanowi kwotę maksymalną.
 
Terminy zebrań zostaną ustalone przez sołtysów, po uzgodnieniu z Wójtem, i będą podane do wiadomości publicznej.
 
grafika - łączna kwota funduszu sołeckiego oraz podział tej kwoty wobec poszczególnych sołectw gminy Rudziniec
 
Przewiń do góry