Jednostka odpowiedzialna za zimowe utrzymanie dróg powiatowych:

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach tel. /32/ 234-06-96

Kierownik Akcji Zimowej – tel. 605-435-731

 

Jednostka odpowiedzialna za zimowe utrzymanie dróg gminnych:

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu tel. /32/ 302-97-01

Kierownik Akcji Zimowej – tel. 502-315-334