Urząd Gminy Rudziniec

ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec
tel. (32) 4000700 fax (32) 739 06 14
e-mail: gmina@rudziniec.pl
ePuap: /2405052/skrytka
NIP: 969-160-55-54

 

Konta Bankowe:

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Knurowie, Eskpozytura Rudziniec

nr rachunku bankowego:
32 8454 1024 2008 0041 4588 0002

nr rachunku bankowego do uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
89 8454 1024 2082 0041 4588 0029

nr rachunku bankowego do uiszczania opłat za udostępnienie danych osobowych:
52 8454 1024 2082 0041 4588 0016

 

Dane do przelewów zagranicznych:

KOD SWIFT: POLUPLPR
nr rachunku bankowego: PL 32 8454 1024 2008 0041 4588 0002

 

Numery telefonów:
(32) 4000 704    Sekretariat Wójta Gminy, Sekretarza, Skarbnika
(32) 4000 708    Biuro Rady Gminy, Oświata
(32) 4000 717    Dotacje, Promocja Gminy
(32) 4000 720    Urząd Stanu Cywilnego
(32) 4000 713    Dowody osobiste, sprawy meldunkowe
(32) 4000 741    Drogi gminne
(32) 4000 743    Kanalizacja
(32) 4000 740    Inwestycje
(32) 4000 736    Podatki i opłaty
(32) 4000 780    Gospodarka nieruchomościami
(32) 4000 786    Działalność gospodarcza
(32) 4000 783    Ochrona środowiska, gospodarka odpadami, rolnictwo
(32) 4000 715    Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, zamówienia publiczne
(32) 4000 782    Zagospodarowanie przestrzenne
 

  

 

Przewiń do góry