Wójt Gminy Rudziniec, informuje, że wnioski na dodatek węglowy będzie można składać w Urzędzie Gminy Rudziniec w sali konferencyjnej (na parterze) w godzinach:

• poniedziałek, wtorek, środa: 08.00-12.00

• czwartek: 12.00-17.30

• piątek: 08.00-12.00.

W godzinach tych będzie możliwa konsultacja w zakresie prawidłowości wypełnienia wniosku, również telefoniczna numerem 32 4000 746.

 

W pozostałych godzinach pracy urzędu wnioski można składać na biurze podawczym, jednak bez możliwości ich weryfikacji.

Wnioski składać można również za pomocą środków komunikacji elektronicznej – w tym wypadku konieczny jest  kwalifikowany podpis elektroniczny lub uwierzytelnienie z wykorzystaniem profilu zaufanego na skrzynkę: ePuap: /2405052/skrytka (w wyszukiwarce adresatów pisma ogólnego należy wpisać Gmina Rudziniec lub Rudziniec) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec.

 

Wniosek należy pobrać, uzupełnić i przekazać najpóźniej do dnia 30 listopada 2022 r. Gmina ma 30 dni na wypłatę dodatku (pod warunkiem, że wojewoda przekaże pieniądze Gminie).

Zgodnie z przepisami przyznanie dodatku nie wymaga decyzji. Decyzji natomiast wymaga odmowa przyznania dodatku węglowego.

 

Wzór wniosku można pobrać z Internetu (link)  lub w Urzędzie Gminy przy biurze podawczym

 

Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł, przysługiwać będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe . Przez paliwo stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Jednemu gospodarstwu domowemu przysługiwać będzie jeden dodatek węglowy. Tyle pisze w ustawie.

Według wyjaśnień rządowych ekogroszek to również węgiel i dodatek  się należny.

Na obecną chwilę dodatek węglowy dotyczy w/w paliw węglowych. /to jest ustawa rządu RP, a nie decyzja gminy/. Sprawa dodatku dla ogrzewających gazem, peletem itp. będzie podjęta przez Sejm w późniejszym czasie.

 

Zapewniamy, iż dołożymy wszelkich starań, aby przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków przebiegało bez zakłóceń, a w razie ewentualnych problemów organizacyjnych liczymy na Państwa wyrozumiałość.

 

 

Krzysztof Obrzut

Wójt Gminy Rudziniec

 

PDFWzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego.pdf (745,79KB)

PDFKlauzula informacyjna dodatek weglowy.pdf (97,10KB)

Przewiń do góry