Urząd Gminy w Rudzińcu informuje o możliwości indywidualnego odbioru pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzińcu ul. Leśna (dawna baza magazynowa Nadleśnictwa Rudziniec), w dniach: 18.01.br. - 20.01.br, w godz. 7.00 - 21.00.

Warunkiem otrzymania pojemnika, zgodnie ze złożoną wcześniej deklaracją jest podpisanie potwierdzenia jego odbioru.