Tabliczki adresowe domu
W związku z pytaniami właścicieli nieruchomości dotyczących sposobu oznaczenia
budynku tablicą adresową oraz brakiem szczegółowych przepisów w tej materii
informujemy,że Urząd Gminy wychodząc naprzeciw mieszkańcom w dążeniu do
ujednolicenia oznakowania nieruchomości na terenie gminy Rudziniec rekomenduje
następujące zasady umieszczania i wzory tablic:
1. Tablice adresowe należy umieszczać na ścianach budynków, na wysokości 2,5 do
3,0 metrów od poziomu chodnika;
2. Tablice adresowe należy umieszczać w miejscu widocznym od strony ulicy, od której
nadany został numer porządkowy, najlepiej w rejonie wejścia głównego;
3. W przypadku budynków o fasadach dłuższych niż 50 metrów, należy umieszczać
dwie tablice – na początku i na końcu fasady budynku;
4. Na wolnostojących budynkach jedno lub wielorodzinnych o fasadach krótszych niŜ
50 metrów tablice adresowe powinne zostać zamontowane w naroŜniku budynku,
który jest najlepiej widoczny od strony ulicy. W miarę możliwości tablice adresowe
powinny sąsiadować z fasadą budynku, w której są umieszczone wejścia;
5. Powierzchnia wokół tablicy powinna być wolna od nośników reklam w odległości 1,2
metra od jej krawędzi;
6. Wielkość tablicy powinna być uzależniona od wielkości budynku, jego odległości i
szerokości ulicy;
- wielkość tablicy: 20 -25 cm x 25-30 cm (wys x dł); kształt prostokąta,
- nośnik: blacha lub materiał trwały o grubości min 1,0 mm,
- tło tablicy: niebieski (RAL 5017 lub zbliżony),
- napisy i obrzeże tablicy: białe (płaskie lub tłoczone),
- wielkość czcionek: numer porządkowy 10 - 15 cm, nazwa ulicy 3 – 5 cm,
- numer porządkowy w centralnej części tablicy,
- nazwa ulicy: w dolnej części tablicy według wzoru ul. Gliwicka,
- sposób wykonania tła, napisów i lica tablicy: technologia zapewniająca trwałość i
odporność na działanie czynników zewnętrznych, w szczególności atmosferycznych:
trwałość i odporność porównywalna z tablicami rejestracyjnymi pojazdów.
Podkreślić należy, że wzór tablic nie jest obowiązkowy. Jednak w
miejscowościach o jednolitym, czytelnym oznakowaniu nieruchomości obserwuje
się pewien ład i porządek oraz łatwość odnalezienia adresata.