W związku z ogłoszeniem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, nakładającego na wszystkie miejsca, w których utrzymywany jest drób nakazów i zakazów związanych z zabezpieczeniem gospodarstw, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach informuje o obowiązku zgłaszania miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki,  z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

>>wzór zgłoszenia<<