Zawiadamia się, że w dniu 2 lutego 2017 r., godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie członków Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podsumowanie wykonania prac za 2016 rok i prognoza na rok 2017 w działaniach  proekologicznych realizowanych w ramach Programów Gminy Rudziniec:
   - Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rudziniec na lata 2016 -  2020 (losowanie uczestników programu),
   - Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudziniec na lata 2014-2032.
5. Omówienie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudziniec.
6. Sprawy bieżące.
7. Zamknięcie posiedzenia