Witamy na stronie Urzędu Gminy w Rudzińcu.

Śnięte ryby w Kanale Gliwickim w rejonie Rudzińca
 
Według informacji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego od 18 sierpnia 2022r. prowadzony jest wzmożony monitoring wód Kanału Gliwickiego.
 
Szczególna uwaga służb poświęcona jest stopniom wodnym i śluzom, gdzie obserwuje się zachowania ryb i ptaków, a także stan przybrzeżnej roślinności.
 
Działania w tym rejonie prowadzi Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska, Straż Pożarna – w tym nasze jednostki OSP z terenu gminy, przedstawiciele Wód Polskich i Polskiego Związku Wędkarskiego oraz Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
 
Śnięte ryby są odławiane na bieżąco.
 
Do czasu wyjaśnienia, osobiście doradzam, aby nie korzystać z wody z Kanału do podlewania pól czy też do pojenia zwierząt.
Informuję również, że stacja sanitarno-epidemiologiczna przeprowadza dodatkowo badania wody na ujęciu wody w Rudzińcu (studnie głębinowe). Nie stwierdzono przekroczenia norm zanieczyszczeń dla wody pitnej.
 
Poniżej informacje prasowe w tym temacie:
 
 
 
Krzysztof Obrzut
Wójt Gminy Rudziniec
Przewiń do góry