Urząd Gminy Rudziniec informuje, iż z dniem 1 maja 2012r. zmieniają się dane niezbędne do wystawienia faktury VAT/rachunku z dotychczasowych na:

Gmina Rudziniec

ul. Gliwicka 26

44-160 Rudziniec

NIP: 969-160-55-54

Prosimy o uwzględnienie przedstawionych powyżej zmian we wszystkich dokumentach księgowych wystawianych dla Urzędu Gminy Rudziniec od dnia 1 maja 2012r.