Witamy na stronie Urzędu Gminy w Rudzińcu.

 

RPO WSL - poziomo.png

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Rudziniec

Etap realizacji: zakończono

Źródło finansowania:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Osi priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.
Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.
Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT.

Wartość projektu: 1.763.188,54 zł

Kwota dofinansowania: 590.711,98 zł

Okres realizacji: od 18.11.2016 r. do 30.09.2019 r.

Opis projektu:
Zakres projektu obejmował kompleksową termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzińcu mieszczącego się w Poniszowicach przy ul. Parkowej 11. W ramach termomodernizacji wykonano następujące prace budowlane:

  • ocieplenie ścian zewnętrznych,
  • ocieplenie stropodachu,
  • ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic stykających się z gruntem,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  • modernizacja systemu ogrzewania obejmująca: wymianę źródła ciepła - kotła węglowego na gazowy dostosowany do spalania gazu płynnego wraz z automatyką, wymianę grzejników żeliwnych i stalowych na nowe, wymianę orurowania z rur stalowych na nowe ze stali nierdzewnej, wymianę armatury,
  • wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w sali widowiskowej,
  • wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne LED.

Efekty i rezultaty:
Realizacja przedmiotowego projektu ma pozytywny wpływ na środowisko dzięki różnicy emisji szkodliwych gazów do powietrza pomiędzy chwilą obecną a stanem docelowym, przyczynia się do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Efektem ekologicznym projektu będzie redukcja zużycia energii cieplnej i elektrycznej, ograniczenie emisji pyłu PM10, spadek emisji gazów cieplarnianych CO2. Projekt realizuje cele klimatyczne Strategii Europa 2020 i wypełnia cele strategii krajowej i regionalnej w tym obszarze.

Przewiń do góry