Witamy na stronie Urzędu Gminy w Rudzińcu.

Ankieta w sprawie preferencyjnego zakupu węgla zgodnie z zapowiedzią została dziś wyłączona. 302 mieszkańców wyraziło chęć zakupu węgla.
Celem ankiety było określenie skali potrzeb zakupu węgla w naszej gminie (zgodnie z procedowana ustawą), aby następnie przekazać takie informacje Wojewodzie. Oczywiście dane, które otrzymaliśmy są jedynie szacunkowe.
Wszyscy czekamy na ostateczny kształt ustawy i na informację, kiedy obiecywany węgiel będzie mógł dotrzeć na składowisko.

Wg projektu ustawy:
➡ Prawo do zakupu (w cenie maksymalnie 2000 zł za tonę) będę miały osoby, które posiadają uprawnienia do dodatku węglowego.
➡ Do zakupu preferencyjnego nie będą uprawnione osoby fizyczne ani żaden członków ich gospodarstwa domowego, które nabyły paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2000,00 zł brutto za tonę.
➡ Ostateczna ilość węgla, którą gospodarstwo domowe będzie mogło zakupić za pośrednictwem Gminy na warunkach preferencyjnych określona zostanie przez Ministra właściwego do spraw aktywów państwowych w najbliższym czasie w drodze rozporządzenia (mówi się o 1,5 tonie węgla do dnia 31 grudnia 2022r. oraz 1,5 tonie węgla od dnia 1 stycznia 2023r.)

Kiedy ustawa wejdzie w życie – tego nie wiemy.
W tej ustawie lub w przepisach wykonawczych będzie wzór wniosku jaki należy złożyć – czekamy na taki wzór.
Przypominamy, że ustawa jeszcze nie obowiązuje ⚠

Gmina Rudziniec planuje przystąpić do preferencyjnej sprzedaży węgla, ale jeszcze nie wiemy kiedy i jak. Obecnie nie prowadzimy żadnych zapisów, nie ma żadnego systemu kolejkowego. Dziś jako urząd nic więcej nie wiemy, a szczególnie nie wiemy kiedy będzie ten obiecywany węgiel. Bardzo prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.
Prosimy także o śledzenie komunikatów. Będziemy o wszystkim informowali w Internecie i poprzez tablice ogłoszeń. 

Przewiń do góry