Witamy na stronie Urzędu Gminy w Rudzińcu.

- Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe została podpisana i wchodzi w życie z dniem dzisiejszym, tj. 03.11.2022 r.;

- Zgodnie z w/w ustawą gospodarstwo będzie miało prawo zakupić paliwo stałe w dwóch transzach: 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. i 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.;

- Uprawnione do zakupu są osoby fizyczne z gospodarstw domowych, która spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego;

- Na dzień dzisiejszy Gmina wysłała zapotrzebowanie na węgiel do Wojewody. Czekamy na umowę pomiędzy Gminą a podmiotem wprowadzającym węgiel do obrotu (PGG). Po podpisaniu umowy zostanie ustalony harmonogram dostaw węgla. Nadal nie wiemy, jaki będzie rodzaj węgla i kiedy będzie dostępny;

- Kiedy tylko odpowiednie umowy zostaną podpisane, poinformujemy mieszkańców zainteresowanych zakupem węgla, co powinni zrobić. Na stronie internetowej Urzędu Gminy zostanie również zamieszczony wzór wniosku o zakup.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Przewiń do góry