Witamy na stronie Urzędu Gminy w Rudzińcu.

Gmina Rudziniec  zdecydowała się  na uczestnictwo w dystrybucji węgla, zgodnie z nową ustawą. Takowa informacja została zamieszczona w dniu 8.11.2022r. w BIP Gminy Rudziniec. Węgiel sprzedawany przez gminy będą mogły kupić gospodarstwa domowe, które są uprawnione do tzw. dodatku węglowego i które zgłosiły węgiel jako podstawowe źródło ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Zgodnie z nowymi przepisami, węgiel od gminy będzie można kupić tylko na wniosek.  Pobrany wniosek ze strony internetowej gminy (załącznik poniżej) lub pobrany z biura podawczego urzędu, należy wypełnić, podpisać pod odpowiedzialnością karna i złożyć w Urzędzie Gminy w Rudzińcu – biuro podawcze lub przesłać pocztą albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej z kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. Składając wniosek w biurze podawczym otrzymacie państwo potwierdzenie złożenia wniosku.  

Złożony wniosek będzie weryfikowany.

Termin rozpoczęcia sprzedaży nie jest jeszcze znany, gdyż uzależniony jest od tego, kiedy przedsiębiorstwo prowadzące działalność w zakresie obrotu paliwami stałymi, wyznaczone rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych, podpisze umowę i sprzeda węgiel gminie. Po zawarciu umowy ze spółką (najprawdopodobniej będzie to Polska Grupa Górnicza), węgiel będzie dowieziony na skład (dziś nie wiemy na który).

Po dowiezieniu węgla na skład poinformujemy tych, którzy złożyli wnioski. Wskażemy konto, na które trzeba będzie wpłacić daną kwotę (maksymalnie 2000 zł od tony, ostatecznej ceny jeszcze nie znamy). Po opłaceniu mieszkaniec zostanie skierowany na skład, na którym będzie mógł odebrać węgiel.

Informujemy, że Urząd Gminy Rudziniec nie będzie miał wpływu na jakość dystrybuowanego węgla. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

PDFWniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (147,55KB)

Przewiń do góry