Witamy na stronie Urzędu Gminy w Rudzińcu.

W związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Rudziniec nr 395/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. zarządzone zostało przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Rudziniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm.) na rok 2023”. 

W konsultacjach mają prawo brać udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 14 listopada 2022 r. do 21 listopada 2022 r. do godz. 10.00.
 

PDFZarządzenie nr 395.2022 - plik pdf (366,71KB)

PDFProgram współpracy - plik pdf (160,23KB)

Przewiń do góry