Wójt Gminy Rudziniec serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie NA OPRACOWANIE LOGO GMINY RUDZINIEC.

Prace konkursowe należy nadesłać przesyłką poleconą na adres Urzędu Gminy Rudziniec do dnia 19.06.2017 r. (nie obowiązuje data stempla pocztowego) lub składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Rudziniec do godz. 15.00, do dnia 19.06.2017 r.

Na zwycięzcę konkursu czeka nagroda.

Szczegóły konkursu w regulaminie.

>>ogłoszenie<<

>>regulamin<<

>>karta zgłoszenia<<

>>oświadczenia<<