Witamy na stronie Urzędu Gminy w Rudzińcu.

3 listopada weszła w życie tzw. ustawa węglowa, która zmieniła zasady przyznawania dodatku węglowego gospodarstwom domowym z jednym adresem.

Już na wstępie piszę, to nie urzędnicy samorządowi zmieniają zdanie ale przepisy ciągle się zmieniają. My musimy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami na daną chwilę .

W myśl nowych przepisów, gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i do 30 listopada nie jest możliwe ustalenie dla nich odrębnego adresu, wójt (burmistrz, prezydent miasta) przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku wywiadu środowiskowego ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania. 

Dlatego:

  • Do postępowań nie zakończonych przed 3 listopada stosuje się w/w przepisy znowelizowanej ustawy.
  • Gdy postępowanie zostało zakończone do 3 listopada i wydana została decyzja odmowna, wnioskodawca może złożyć ponownie wniosek.

Podsumowując:

Jeżeli pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo, w odrębnych lokalach  to można złożyć ponownie wniosek o dodatek węglowy .

Ale uwaga; Trzeba podjąć kroki zmierzające do ustalenia odrębnego adresu dla lokalu. W tym celu należy udać się do Urzędu Gminy z wnioskiem o nadanie numeru porządkowego (instrukcja poniżej). Taki numer zostanie nadany pod warunkiem, że jest to odrębny budynek lub budynek posiada osobne  główne wejście od strony ulicy.

lub (gdy budynek ma już nadany numer porządkowy i ma tylko jedno wejście główne) udać się do Starostwa Powiatowego w Gliwicach i zwrócić się o wyodrębnienie lokalu (instrukcja poniżej).

Jeżeli do 30 listopada nie będzie możliwe ustalenie odrębnego adresu, to dodatek węglowy może być przyznany w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku wywiadu środowiskowego zostanie ustalone zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach, kilku gospodarstw domowych.

 W czasie tego wywiadu trzeba będzie  udowodnić, że pod jednym adresem znajdują się osobne lokale i osobne gospodarstwa domowe i dodatkowo oświadczyć to pod odpowiedzialnością karną. 

Składając ponownie wniosek proszę dokładnie przeanalizować, czy aby na pewno jest to osobny lokal mieszkalny i czy faktycznie dotyczy nowego gospodarstwa domowego. Proszę sobie przypomnieć jakie złożyliśmy oświadczenia do podatków i co mamy zapisane w księgach wieczystych.

Bardzo proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. To nie my urzędnicy wprowadziliśmy najpierw gospodarstwa domowe bez ograniczeń, później jeden dodatek na jeden adres, a teraz wywiad środowiskowy i decyzję czy to jest osobny lokal.

PDFInstrukcja ustalenia numeru porządkowego budynku.pdf (242,93KB)

Przewiń do góry