Obwieszczenie Wójta Gminy Rudziniec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rudziniec (166,67KB)

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń Studium

PDFDruk - Uwaga do projektu Studium (199,63KB)

 

Dyżur on-line głównego projektanta – środa 23.11.2022 w godz. 10:00 - 12:00

https://teams.live.com/meet/9415788759533

 

Dyżur on-line głównego projektanta – środa 30.11.2022 w godz. 10:00 - 12:00

https://teams.live.com/meet/9415788759533

 

Dyżur on-line głównego projektanta – środa 07.12.2022 w godz. 10:00 - 12:00

https://teams.live.com/meet/9415788759533

Przewiń do góry