Informujemy, że w okresie od 23 listopada do 14 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rudzińcu (adres: 44-160 Rudziniec, ul. Gliwicka 26) Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (II piętro, pok. 104, tel. 32 4000 742) w godzinach pracy urzędu będzie miało miejsce wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W ramach wyłożenia odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Studium która została zaplanowana na dzień 1 grudnia 2022 r. godz. 1700 w siedzibie Urzędu Gminy w Rudzińcu.
    Ponadto w dniach 23 listopada 2022 r. w godzinach od godz. 1000 do godz. 1200; 30 listopada 2022 r. w godzinach od godz. 1000 do godz. 1200;  7 grudnia 2022 r. w godzinach od godz. 1000 do godz. 1200 w ramach wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będą miały miejsce dyżury on-line głównego projektanta, w czasie których również będzie można zapoznać się z przedmiotowym projektem.
    Uwagi do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można składać do 4 stycznia 2023 r.

Przewiń do góry