Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Preferencyjny zakup węgla – termin składania wniosków i dalsze informacje

Informujemy, że wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego na rok 2022 będą przyjmowane do 5 grudnia 2022 r.  Osoby chętne do zakupu kolejnej partii węgla w 2023 r. będą musiały złożyć nowy wniosek po 1 stycznia 2023 r., którego wzór zostanie opublikowany na stronie internetowej www.rudziniec.pl i będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy w styczniu 2023 r.

Gmina Rudziniec złożyła już zamówienie na przedstawioną w ofercie spółki PGG S.A. ilość  oraz sortyment węgla. Obecnie oczekujemy na dostawę paliwa stałego.

Cena brutto zakupu węgla grubego/groszku/ekogroszku wyniesie 1 650 zł za tonę. Cena ta nie zawiera kosztu transportu ze składu do gospodarstwa domowego. Gmina Rudziniec podpisała umowę na dystrybucję węgla z firmą „ROMAX” S.C. Sylwia i Andrzej Rogon w Sośnicowicach.  Mieszkaniec może samodzielnie odebrać węgiel z miejsca jego składowania nie później niż do 3 dni roboczych od poinformowania go o tym przez tutejszy Urząd Gminy. Mieszkaniec odbiera węgiel jednorazowo pojazdem o ładowności nie mniejszej niż zamówiony tonaż węgla.  Istnieje również możliwość skorzystania z dowozu oferowanego przez skład w Sośnicowicach w cenie 6,15 zł/kilometr.

Dodatkową usługą, którą oferuje skład jest workowanie zakupionego paliwa w cenie 150 zł/tonę. Wszelkie kwestie związane z transportem i ewentualnym workowaniem mieszkaniec uzgadnia sam bezpośrednio ze składem.

Odbiór węgla we własnym zakresie lub zamówienie dowozu będzie możliwe dopiero po uiszczeniu opłaty za zakup węgla.

O szczegółach płatności i odbioru zainteresowani mieszkańcy zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Prosimy o niewpłacanie pieniędzy bez uprzedniej informacji ze strony Urzędu.