RPO WSL - poziomo.png

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Rudziniec

Etap realizacji: zakończono

Źródło finansowania:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Osi priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Wartość projektu: 651.119,00 zł

Kwota dofinansowania: 446.960,12 zł

Okres realizacji: od 30.09.2021 r. do 15.07.2022 r.

Opis projektu:

Zakres projektu obejmował kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej mieszczącego się przy ul. Opolskiej 8 wraz z wymiana źródła ciepła oraz montażem instalacji fotowoltaicznej. Zakres prac obejmował:
- ocieplenie ścian zewnętrznych;
- wymiana całej stolarki okiennej z parapetami i montażem nawiewników ciśnieniowych;
- wymiana drzwi wejściowych do budynku;
- remont podestu przed wejściem;
- wymiana rur spustowych, rynien i obróbek blacharskich;
- remont pokrycia dachowego;
- montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,52 kWp;
- montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,44 kWp;
- montaż pomp ciepła powietrze-woda do c.o. i c.w.u.
Całość zadania została prawidłowo wykonana (zgodnie z dokumentacja techniczną i zasadami sztuki budowlanej).

Efekty i rezultaty:

Głównymi efektami realizacji przedsięwzięcia są:
- modernizacja energetyczna budynku,
- zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych,
- poprawa estetyki Gminy Toszek oraz jakość życia mieszkańców.
 

3.jpeg

1.jpeg

2.jpeg

Przewiń do góry