W  miesiącach  maju  2017 r.  uczniowie  kl. III Szkoły Podstawowej w Pławniowicach realizują program profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej w trakcie wyjazdu śródrocznego na tzw. „zieloną  szkołę”.

>>Treść ogłoszenia<<